Volkswagen mobilitetsgaranti.

Vi finns där för dig

Automekaanikko, Aki Tuimala, tarkastelee asiakkaan auton tietoja testerin avulla

När du och din Volkswagen behöver en hjälpande hand finns vi där för dig. Vi hjälper dig att hitta svar på dina frågor om allt som rör din bil. Nedan hittar du information om hur vår mobilitetsgaranti fungerar och även kontaktuppgifter till vår kundtjänst.

När du behöver hjälp med bilen vid ett akut driftstopp eller om bilen är blivit okörbar kan du ringa servicenumret: 0800 188 288 (24h/7)Alla nya Volkswagen levereras med Mobilitetsgaranti. Den förlängs sedan automatiskt till nästa servicetillfälle när service enligt serviceplan (med eventuella tilläggsarbeten) utförs hos en Volkswagen auktoriserad verkstad.

Mobilitetsgaranti gäller vid akut driftstopp, dvs. att bilen inte med egen kraft kan köras till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter.

Volkswagen mobilitetsgaranti innehåller:

Direkt på plats får du hjälp med enkla reparationer såsom säkringar, generatorremmar, slangklämmor mm. Får du punktering så får du hjälp med att skifta till reservdäcket eller att använda bilens däcklappningssats.

Gratis bärgning. Om problemen inte kan lösas på plats, bärgar vi din Volkswagen till närmaste Auktoriserade Volkswagen verkstad. Mobilitetsgarantin täcker kostnaden för bärgningen om bilen skulle vara akut okörbar.

Gratis lånebil.* Om din bil skulle vara akut okörbar och verkstaden inte kan reparera bilen omgående får du låna en hyr-/lånebil kostnadsfritt. Du får ha bilen i upp till tre dygn utan kilometerbegränsning medan vi tar hand om din Volkswagen. Det enda du behöver betala för är drivmedel, vägskatter etc.

Fri övernattning.* Om du inte befinner dig på din hemort kan du också välja att övernatta stället för att utnyttja hyr-/lånebil eller taxi. Mobilitetsgarantin täcker kostnaden för ett dygn på hotell inklusive frukost för alla som reser i bilen.

Alternativ resa.* Som alternativ till hyr-/lånebil eller hotellövernattning kan du få ersättning för resa med allmänna kommunikationsmedel som buss, tåg, taxi etc. Mobilitetsgarantin ersätter resor för maximalt samma belopp som motsvarande kostnad för hyr/lånebil.

*Gäller ej vid punktering.

Mobilitetsgarantin täcker ej bilens reparationer och gäller inte om man har brutit mot anvisningarna man har fått från servicenumret.

Volkswagen mobilitetsgaranti gäller ej vid följande fall:

 • När de vid märkesservice rekommenderade reparationer/tilläggsarbeten ej utförts.
 • Olycka (t.ex. att man kört på något).
 • Yttre påverkan (t.ex. stöld, stenskott). 
 • Bristande skötsel.
 • Felaktig användning av fordonet.
 • Avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende.
 • Väderlek (t.ex. frysta dörrar, fläktar mm). 
 • Tidigare kända fel som inte utan dröjsmål åtgärdats. 
 • Eget vållande (till exempel glömt lyset på, bensinbrist, inlåsta/tappade nycklar etc.).
 • Punktering föranledd av påkörning av fast föremål (till exempel trottoarkant, refug mm.) 
 • Skador till följd av reparation på icke auktoriserad verkstad.
 • Felaktig eller ej fackmannamässigt utförd reparation.
 • Användning av reservdelar/tillbehör ej godkända av Volkswagen AG.
 • Av Volkswagen AG ej godkända förändringar av bilen.
 • Deltagande i motorsporttävlingar.
 • Krig, inre oroligheter, mobilisering, jordbävningar eller andra fall av force majeure.

Mobilitetsgarantin gäller i följande länder:

 • Österrike
 • Belgien
 • Bosnien och Hercegovina
 • Bulgarien
 • Kanarieöarna
 • Kroatien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Storbritannien
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Latvien
 • Lettland
 • Luxemburg
 • Makedonien
 • Holland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien och Montenegro
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz